Конкурс

daedalus-100

Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете...


Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете се към онлайн общността Daedalus и спечелете € 100!" Член 1. Организатор на кампанията: Организатор на кампанията е компанията SC Daedalus New Media Research SRL със седалище в Букурещ, Калифорния. Floreasca No 169, сектор 2, CUI: 25606569, регистриран в Търговския регистър под. J40 / 6306 / 27.05.2009 г., сметка Сметка RO36INGB0000999902012334, открита в ING Bank, представлявана от Laurentiu Serghie с длъжност администратор. Томболата ще се проведе съгласно разпоредбите на тази наредба, която е задължителна за всички участници. Организаторът си запазва правото да изменя тези разпоредби.

Точкова система

За всяко попълнено проучване се получават определен брой точки в зависимост от дължината и трудността на въпросника.

Daedalus New Media Research периодично осъществява проучвания по актуализация на данните.

Броят на точките за този вид проучвания, е по-малък (20 точки), а времето за попълване на проучването е само няколко минути.

Дължина на въпросника

Брой точки/попълнена анкета

До 3 минути 30
3-5 минути 40
6-10 минути 50
11 - 15 минути 75
16–20 минути 100
21- 30 минути 125
Над 30 минути 150

Заменяй точките си за ваучери, когато събереш поне 1000 точки (10 евро).
Когато получите покана за участие в проучване, но не успеете да го довършите и получите съобщение от типа "Несъответстващ профил", компенсацията е 20 точки.
Дължината на въпросника се изчислява чрез предварително тестиране и представлява средното времетраене за попълване на различните въпросници. Ако едно лице не изпълни условията за участие в проучването (например не кара "Форд"), тогава това лице ще получи 20 точки.

За всяко лице поотделно, което е участвало в едно проучване, системата ще актуализира автоматично броя на точките в срок от максимум 5 работни дни от датата на приключването на съответното проучване.

Daedalus New Media Research си запазва правото да променя във всеки момент точковата система, в зависимост от търсенето на пазара. И-мейл с тези промени ще бъде изпратен към всички участници в общността на Daedalus Online.