Конкурс

2023-04-03-09-33-46

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА ЗА ПРЕПРАЩАНЕ НА...


ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА ЗА ПРЕПРАЩАНЕ НА ПРИЯТЕЛИ
daedalus-100

Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете...


Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете се към онлайн общността Daedalus и спечелете € 100!"

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА ЗА ПРЕПРАЩАНЕ НА ПРИЯТЕЛИ

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА ЗА ПРЕПРАЩАНЕ НА ПРИЯТЕЛИ

Изкуство. 1. Организатор на кампанията:

Организатор на кампанията е компанията S.C. Daedalus New Media Research SRL със седалище в Букурещ, Calea Floreasca, Nr 169, сектор 1, CUI: 2560656, регистрирана в Търговския регистър под J40 /6306/27.05.2009, сметка RO54INGB0000999902012301, открита в Banca ING, Букурещ, РУМЪНИЯ, оператор на лични данни номер 12502, представлявана от Laurențiu Serghie с длъжността Администратор. Кампанията ще се проведе съгласно разпоредбите на настоящия регламент, който е задължителен за всички участници. Организаторът си запазва правото да променя тези правила, но не и преди да уведоми обществеността предварително.

 

Изкуство. 2. Продължителност и обхват на кампанията:

Периодът на конкурса е 5 – 30 април 2023 г. Конкурсът се провежда изключително на територията на България.

 

Изкуство. 3. Право на участие:

Тема на конкурса: Поканете 10 приятели да се присъединят към онлайн общността на Daedalus!

В конкурса могат да участват всички физически лица с българско гражданство, навършили 18 години към датата на стартиране на конкурса, с местоживеене в България, които са регистрирани в панела Daedalus Online и отговарят на другите условия, посочени в настоящия регламент. . Служителите на Daedalus New Media Research, както и всички други лица, пряко свързани с този конкурс, не могат да участват в този конкурс.

 

Член 4. Механизмът на разгръщане:

Тема на конкурса: Поканете 10 приятели да се присъединят към общността на Daedalus Online!

За да участват в конкурса, потребителите трябва да отговарят на следните условия:

• Да бъдат записани в панела Daedalus Online;

• Да са български граждани, пребиваващи в България;

• Да са навършили 18 години;

• Да препоръчате на максимум 10 приятели да се присъединят към общността на Daedalus Online чрез връзката, получена по имейл.

Организаторът не поема никаква отговорност по отношение на погрешното попълване на полетата във формуляра за създаване на акаунт, което води до невъзможност за изпращане на линка за валидиране на имейл адреса или за връзка с участника по телефона.

Участникът ще има право да участва от един акаунт по време на кампанията. Ако Организаторът идентифицира няколко акаунта като принадлежащи на един и същ участник, Организаторът си запазва правото да анулира както акаунтите му, така и неговите/нейните участия.

Крайният срок за участие е 30 април 2023 г.

 

Изкуство. 5. Награди за кампанията и тяхната награда:

Като част от кампанията "Поканете 10 приятели да се присъединят към общността на Daedalus Online!" ще бъде връчена следната награда:

• 30 точки за всеки посочен приятел, който се регистрира за общността на Daedalus Online чрез линка в поканата и потвърждава профила си.

Препращащите ще могат да получават точки само ако референтните приятели се регистрират за панела чрез връзката в поканата потвърдете профила си.

Участникът има право да препоръчва само валидни и реални имейл адреси. Ако Организаторът идентифицира няколко акаунта, акаунти, които не са валидни или съдържат спам домейн, той си запазва правото да анулира както акаунтите, така и участията на участника, които нарушават настоящия регламент. Също така, точките няма да бъдат актуализирани в акаунта на лицето, което нарушава това правило. Необходимо е препоръчаните имейл адреси вече да не съществуват в нашата база данни, защото в такъв случай точките не могат да бъдат актуализирани, тъй като са дубликат.

! Внимание! – Точки ще се присъждат само на 10 приятели, които спазват правилата. Ако участник ще се обърне към повече от 10 приятели, точките над позволения лимит няма да бъдат актуализирани (максимум 10 приятели е допустимият лимит).

 

Чл.6. Актуализиране на точките (награда) – ПЕРИОД:

Точките за тази кампания ще бъдат актуализирани от 01 до 05 Може 2023 г.

 

Изкуство. 7. Спорове:

При евентуални спорове между организатора и участниците в кампанията, те ще бъдат уредени по взаимно съгласие. Ако не е възможно споровете да бъдат уредени по взаимно съгласие, участващите страни ще отнесат спора за разрешаване до компетентните румънски съдилища.

 

Изкуство. 8. Правила на кампанията:

Правилата на кампанията са достъпни безплатно за всеки участник в сайта: https://bg.daedalusonline.eu/

 

Изкуство. 9. Мита и данъци:

Организаторът се задължава да поеме дължимия данък върху дохода, състоящ се от наградите, получени от победителите в резултат на тази кампания, в съответствие с разпоредбите на Данъчния кодекс, като всички други задължения от фискален характер или от всякакъв друг характер, във връзка с това, са изключителна отговорност на победителя.