Правилник КАМПАНИЯ “Различни магазини”

  • Print

Правилник КАМПАНИЯ “Различни магазини”


Art. 1. Организатора на конкурса:

Орагнизатора на кампания е S.C. Daedalus New Media Research SRL със седалище в Bucharest, Cal. Floreasca Nr 169, сектор 2, ЕИК : 2560656 Регистрирана в Румънския регистър. J40 /6306/27.05.2009, код сметка RO66BRDE441SV63303434410 отворена в BRD Decebal, представена от Laurentiu с функция Администратор. Кампанията ще бъде проведена съгласно настоящия правилник, който е задължителен за всички участници. Организаторът си запазва правото да изменя настоящия правилник, но не и преди да уведоми участниците предварително.

 

Art. 2. Продължителност на кампанията:

Периона на сегашната КАМПАНИЯ ще е 08 ЮНИ 2015 – 10 ЮНИ 2015. Кампанията се извършва само на територията на Република България.

 

Art. 3. Право на участие:

Тема Конкурс: Спечели един от 5-те ваучера подарък на стойност 50 лева всеки, ако отговорите на въпросника, получен по електронната поща и са попълните до край това проучване според дадените условия.

Всеки учасник има правото да участва само от едина регистрация по време на кампанията. В случай, че организатора идентифицира нарушение, си запазва правото за анулира регистрциите както и учатнията му.

Последната дата за участие е 10 ЮНИ 2015. Победителите ще бъдат потърсени чрез е-мейл, а техните имена ще бъдат публикувани с сайта в деня на тегленето.

 

Art 4. Начин на протичане

Тема Конкурс: Спечели един от 5-те ваучера подарък на стойност 50 лева всеки, ако отговорите на въпросника, получен по електронната поща и са попълните до край това проучване според дадените условия.
Организатор не поема никаква отговорност по отношение на завършването на погрешни полета на регистрация, имайки в предвит непосилно изпращане на линка за потвърждение на е-мейл-а или невъзможно телефонно свързване с учасника, в случай, че е победител.

Всеки учасник има правото да участва само от едина регистрация по време на кампанията. В случай, че организатора идентифицира нарушение, си запазва правото за анулира регистрциите както и учатията му.

Последната дата за участие е 10 ЮНИ 2015.

Победителите ще бъдат потърсени чрез е-мейл, а техните имена ще бъдат публикувани с сайта, в деня на тегленето.

 

Art. 5.Награди и тяхното раздаване

В кампанията “Различни магазини” ще се раздадат следните награди:
- 5 ваучера подарък на стойност от 50 лева всеки.

Не се позволява замяна на наградите в тази кампания.

 

Art.6. Избиране на победителите

1.Избирането на победителите ще се направим с произволно теглене през 11 ЮНИ 2015.

2.Ораганизатора е задължен да уведоми победителя, в деня на тегленето на е-мейл адреса, с който е бил участвал.

3.Ораганизатора ще опита да потърси победителя максимално 2-пъти по е-майл.

4.В случай, че някои от победителите не се представят за наградата( не е отговорил на е-мейл, отказва наградата или не спазва дадените от организатора правила и условия ит.н.) в период от 6 календарнидни дни от момента на последните изпратени съобщения ще бъдат обявени за невалидни победители и ще загубят всички права над спечелената награда.

 

Art. 7. Съдебен спор

В случай на евентуални спорове, възникнали между организатора и участниците в кампанията, те ще бъдат уредени по взаимно съгласие. Ако това не е възможно за разрешаване ще отнесе спора до компетентните румънски органи.

 

Art. 8. Правилник на кампанията

Правилника на кампанията е на постонянна дизпозиция в българският сайт Daedalusonline.eu

 

Art. 9. Такси и вноски

Организаторът е длъжен да заплати дължимият данък върху наградите, на победителите в резултат на тази кампания, в съответствие с разпоредбите на Данъчното законодателство. Всякакви други и данъчни задължения от всяко естество свързано с това са задължение на победителя.