Конкурс

daedalus-100

Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете...


Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете се към онлайн общността Daedalus и спечелете € 100!" Член 1. Организатор на кампанията: Организатор на кампанията е компанията SC Daedalus New Media Research SRL със седалище в Букурещ, Калифорния. Floreasca No 169, сектор 2, CUI: 25606569, регистриран в Търговския регистър под. J40 / 6306 / 27.05.2009 г., сметка Сметка RO36INGB0000999902012334, открита в ING Bank, представлявана от Laurentiu Serghie с длъжност администратор. Томболата ще се проведе съгласно разпоредбите на тази наредба, която е задължителна за всички участници. Организаторът си запазва правото да изменя тези разпоредби.

Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете се към онлайн общността Daedalus и спечелете € 100!"

Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете се към онлайн общността Daedalus и спечелете € 100!"

Член 1. Организатор на кампанията:

Организатор на кампанията е компанията SC Daedalus New Media Research SRL със седалище в Букурещ, Калифорния. Floreasca No 169, сектор 2, CUI: 25606569, регистриран в Търговския регистър под. J40 / 6306 / 27.05.2009 г., сметка Сметка RO36INGB0000999902012334, открита в ING Bank, представлявана от Laurentiu Serghie с длъжност администратор. Томболата ще се проведе съгласно разпоредбите на тази наредба, която е задължителна за всички участници. Организаторът си запазва правото да изменя тези разпоредби.

Read more: Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете се към онлайн общността Daedalus и спечелете € 100!"

Правилник КАМПАНИЯ “Различни магазини”

Read more: Правилник КАМПАНИЯ “Различни магазини”

Правилник КАМПАНИЯ “Навици на пазаруване”

Read more: Правилник КАМПАНИЯ “Навици на пазаруване”

Правила на конкурса ”Влез в общността на Daedalus Online”

Read more: Правила на конкурса ”Влез в общността на Daedalus Online”

Месечна толмбола

Art. 1. Организатор на томболата:  

Read more: Месечна толмбола