Правила

Съгласно Закона за Защита на Личните Данни, Daedalus New Media Research се задължава да администрира личните ви данни и да ги използва само за определените цели, спазвайки условията за сигурност. Вашите лични данни или на споделените от вас данни, на когото и да било от вашето семейство, са защитени. Тези данни се събират само за статистически цели.

Не сте задължен(а) да предоставяте данните си, същите са необходими за статистически анализ. Вашият отказ води до това да не бъдете поканен за участие в други пазарни онлайн проучвания. Регистрираните данни са предназначени само за Daedalus New Media Research и се съобщават само на следните потребители: клиентите, които са поръчали съответните онлайн проучвания, без да се идентифицира участникът в проучването.

Също така имате правото да се противопоставите на обработката на личните ви данни и да поискате те да бъдат изтрити. За целта можете да изпратите и-мейл на следния адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Също така, ви се признава правото да се обръщате към съдебните инстанции.

Ако някои от данните за вас са неточни или неправилни, молим ви да ни уведомите незабавно.

Участие в панела

Всички лица са свободни да участват в общността Daedalus Online. Въпреки това си запазваме правото да отказваме участие в панела на определени лица, без да сме задължени да даваме обяснения за това.

Лице, което работи в Daedalus New Media research в никакъв случай не може да участва в тази общност.

Регистриране и лични данни

Тъй като Deadalus New Media Research трябва да предоставя на своите клиенти статистически анализи, имаме нужда от вашите лични данни, но и от конфиденциални данни, например доходи. Предоставянето на тези данни е условие за влизане в панела.

Излизане от панела 

Лицата, които са членове на общността Daedalus Online могат да изразят желание за излизане от панела във всеки момент. Във възможно най-кратък срок след това данните за това лице се изтриват от базата данни и с него повече не се поддържат контакти.

Ако лице не е отговаряло на анкети повече от 12 месеца, ще то ще бъде третирано като неактивно. Daedalus New Media Research си запазва правото да изтрие всички неактивни членове на панела.

За да гарантира качеството на статистическите анализи, Daedalus New Media Research редовно подновява членовете на общността си. Daedalus New Media Research си запазва правото да изтрие който и да било член на общността, без да го предупреждава или да обяснява взетото решение.

Как функционира общността?

Всички членове на общността Daedalus Online са дали съгласието да получават покани по и-мейл, за да отговарят на проучвания. Респондентите не са задължени да отговарят на всички проучвания. Всеки въпросник може да бъде попълнен само по веднъж. Забранена е употребата на две или повече регистрации от страна на едно и също лице. Daedalus New Media Research си запазва правото да изтрие от общността всеки член, който не спазва това правило. Въпросите, късаещи проучванията, се изпращат на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Daedalus Online спазва строги мерки за гарантиране безопасността на данните на своите участници. Въпреки това, ако в следствие на изпратения до вас и-мейл от Dedalus New Media Research, се появи вируд, Daedalus New Media Research не носи отговорност по никакъв начин за последствията от този проблем, а респондентите не могат по никакъв начин да искат материални или от каквото и да било друго естество обезщетения.Daedalus New Media Research не може да гарантира минимален или максимален брой покани, които ще бъдат изпращани на всеки панелист, в течение на една година.Когато достатъчен брой респонденти от статистическа гледна точка са отговорили на проучването, Daedalus New Media Research или неговият клиент имат правото във всеки момент да затворят проекта и да откажат други отговори на проучването.

Регистриране на отговорите от проучване

Освен личните данни на респондентите, Daedalus New Media Research има право да съхранява и други данни или отговори на проучвания. Тези данни могат да се отнасят до лични координати, политически възгледи и др.
Лицата, които са регистрирани в панела, се съгласяват Daedalus New Media Research да събира и съхранява всички тези данни с цел използването им в бъдеще за статистически цели.
Всяко лице има правото да изисква от Daedalus New Media Research сведения за съхраняваните данни, които го касаят. Също така може да поиска редактирането на тези данни.

Прехвърляне на данни към трети страни

Членовете на общността Daedalus Online дават своето съгласие Daedalus New Media Research да подаватехни данни и отговори на проучванията на други фирми, които извършват проучвания на пазара. Тези фирми за проучване на пазара следва да ползват данните и отговорите само под формата на статистически данни, без да публикува имената на лицата, адресите или други лични данни на респондентите.

Условия за участие

Daedalus New Media Research си запазва правото да променя по всяко време правилата на функциониране на панела Daedalus Online.

Всички членове ще бъдат уведомени в случай че настъпят такива промени.

Получаване и обмяна на точки

Когато респондентът натрупа повече от 1000 точки, той може да ги превърне в пари в брой. 100 точки се равняват на едно евро. Плащанията ще се извършват в лева по официалния валутен курс в деня на плащането.

Daedalus New Media Research си запазва правото да не даде точки на човек или да ги оттегли, ако се окаже, че лицето е дало неверни отговори в анкетата, отговаря за друг човек или не е спазило правилата за участие.  

Този сайт използва cookies. С участието ви в общността на Daedalus Online вие се съгласявате с използването на cookies.

Конфиденциалност 

Събраните данни от проучванията са абсолютно конфиденциални. Целта на онлайн проучванията е да се събират статистически данни за групи хора, а не за отделни индивиди. Събраните данни на ниво отделен индивид не се публикуват никъде. Daedalus New Media Research има право да предоставя събраната информация на друга фирма за целите на пазарните проучвания, като в тези случаи данните отново ще се разглеждат като статистически и ще се подчиняват на същите правила за конфиденциалност.

Доброволно участие

 

Участието в проучванията е доброволно. Статусът на член на общността Daedalus Online се основава на вашето пряко съгласие. Вие сте свободни във всеки момент да се оттеглите, да поискате частично или цялостно изтриване на вашите данни.

Ставайки член на общността Daedalus Online, вие се съгласявате да приемате покани по и-мейла за участия в нашите проучвания.

 

Защо искаме личните ви данни  

За да станете член на нашата общност, от вас се иска да попълните кратка анкета. Чрез нея ние събираме лични данни, заедно с по-важни данни за бъдещи проучвания. Имаме нужда от вашия и-мейл адрес, за да ви изпращаме покани за участие в проучвания. Други данни, от които се нуждаем, са име, адрес, пол, дата на раждане. Те ни помагат да подбираме проучванията, които ви изпращаме.

Бях информиран, че имам право да се противопоставя на преработка на лични данни които ме засягат, както и да изискам да бъдат изтрити. За упражняване на тези права, мога да се обърна с онлайн заявление към имейл адреса This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. с текст ОТКАЗВАМ ПРЕРАБОТКА НА ДАННИ. Също така, признавам правото да се обърна към правосъдието.

Оттегляне от общността

Ако желаете да се оттеглите от общността Daedalus Online, можета да изпратите един и-мейл на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. с тема „ИЗТРИЙ“.

Молим ви да имате предвид, че процедурата по изтриване на данните ви може да отнеме до 5 работни дни.

Безопасност на данните

Daedalus New Media Research прилага всички необходими мерки данните, предоставени от членовете на общността, да бъдат съхранявани по възможно най-сигурен начин. Данните се събират на сървър с парола. Само ауторизирани лица, част от персонала на Daedalus New Mediа Reseach, имат достъп до тези данни.

Правни аспекти

Възможно е да предоставим лични данни, когато законът изисква това.

Участие на деца в проучванията 

Daedalus New Media Research не събира данни от лица под 14 години, без разрешението на родителите или законните им  представители.

Ако сте родител на дете или сте законен настойник и сте открили, че непълнолетно ви дете (под 14-годишна възраст) е изпратило своите лични данни без вашето разрешение, ще изтрием тези данни при молба от ваша страна. За да се извърши изтриването на данните на непълнолетно дете, моли ви да ни изпратите и-мейл на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. заедно с потребителското име иили и-мейл адреса, използван от непълнолетното ви дете.