Проучване за нивото на удовлетвореност от политическия елит

Като цяло, в Югоизточна Европа, степента на удовлетвореност от политическия елит е 11%.

В сравнение със средната стойност в района, България и Хърватия имат най-ниското ниво на удовлетвореност. В сравнение със тях степента в Турция на удовлетвореност от политическия елит е значително по-висока.

Read more: Проучване за нивото на удовлетвореност от политическия елит

Румънците са най- доволни от семейния живот и от частния здравен сектор

Проучване, проведено от Daedalus Онлайн Югоизточна Европа в седем страни, разкри нивото на удовлетвореност на румънците в сравнение с останалите жители на страните от региона, както и различните аспекти, които допринасят за качеството на живот. Според резултатите от изследването румънците са най-удовлетворени от семейството и частната здравна система.

Read more: Румънците са най- доволни от семейния живот и от частния здравен сектор

Проучване на удовлетвореността от данъчната система

Едва 14% от хората в Югоизточна Европа са доволни от данъчната система в страните си.

Най-ниско е удовлетворението от данъчната система в Румъния и Сърбия. Резултатите в Румъния вероятно се дължат на увеличението на ДДС през 2010 г. от 19% на 24%. Освен това данъците за работодателите са в размер на 45% - най-високият процент в Европа.

Read more: Проучване на удовлетвореността от данъчната система

Изследване за развитието на доходите: 2013 г. спрямо 2012 г.

41% от хората, живеещи в Югоизточна Европа, смятат, че стандартът им на живот е по-нисък през 2013 г., отколкото през 2012 г., 13% смятат, че той е по-висок, а 46% мислят, че е останал без промяна.

Резултатите показват по-голямо подобрение в стандарта на живот в България и Турция спрямо средната стойност в региона.

Read more: Изследване за развитието на доходите: 2013 г. спрямо 2012 г.

Семейният живот е най-големият генератор на удовлетвореност в региона

Благодарение на латинския дух, румънците са склонни да ценят семейния живот повече от жителите на останалите страни в региона. След тях се нареждат турците, при които културата е от ключово значение . За разлика от тях, в страните от северозападната част на региона се забелязва по-голяма степен на прагматизъм. Разводите в Чехия и Словакия са често срещани в сравнение от останалите страни, включени в проучването.

Read more: Семейният живот е най-големият генератор на удовлетвореност в региона