Конкурс

daedalus-100

Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете...


Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете се към онлайн общността Daedalus и спечелете € 100!" Член 1. Организатор на кампанията: Организатор на кампанията е компанията SC Daedalus New Media Research SRL със седалище в Букурещ, Калифорния. Floreasca No 169, сектор 2, CUI: 25606569, регистриран в Търговския регистър под. J40 / 6306 / 27.05.2009 г., сметка Сметка RO36INGB0000999902012334, открита в ING Bank, представлявана от Laurentiu Serghie с длъжност администратор. Томболата ще се проведе съгласно разпоредбите на тази наредба, която е задължителна за всички участници. Организаторът си запазва правото да изменя тези разпоредби.

Проучване на общественото удовлетворение от системата на здравеопазването

В Югоизточна Европа, един oт 4-ма души са доволни от системата на общественото здравеопазване.

Когато говорим за системата на общественото здраве, най-ниската удовлетвореност е намерена в Румъния, България и Сърбия. От друга страна, изглежда чехите и турците са по-доволни от системата на общественото здраве в страната им, в сравнение със средната стойност в района.

Read more: Проучване на общественото удовлетворение от системата на здравеопазването

Проучване за нивото на удовлетвореност от политическия елит

Като цяло, в Югоизточна Европа, степента на удовлетвореност от политическия елит е 11%.

В сравнение със средната стойност в района, България и Хърватия имат най-ниското ниво на удовлетвореност. В сравнение със тях степента в Турция на удовлетвореност от политическия елит е значително по-висока.

Read more: Проучване за нивото на удовлетвореност от политическия елит

Румънците са най- доволни от семейния живот и от частния здравен сектор

Проучване, проведено от Daedalus Онлайн Югоизточна Европа в седем страни, разкри нивото на удовлетвореност на румънците в сравнение с останалите жители на страните от региона, както и различните аспекти, които допринасят за качеството на живот. Според резултатите от изследването румънците са най-удовлетворени от семейството и частната здравна система.

Read more: Румънците са най- доволни от семейния живот и от частния здравен сектор

Проучване на удовлетвореността от данъчната система

Едва 14% от хората в Югоизточна Европа са доволни от данъчната система в страните си.

Най-ниско е удовлетворението от данъчната система в Румъния и Сърбия. Резултатите в Румъния вероятно се дължат на увеличението на ДДС през 2010 г. от 19% на 24%. Освен това данъците за работодателите са в размер на 45% - най-високият процент в Европа.

Read more: Проучване на удовлетвореността от данъчната система

Изследване за развитието на доходите: 2013 г. спрямо 2012 г.

41% от хората, живеещи в Югоизточна Европа, смятат, че стандартът им на живот е по-нисък през 2013 г., отколкото през 2012 г., 13% смятат, че той е по-висок, а 46% мислят, че е останал без промяна.

Резултатите показват по-голямо подобрение в стандарта на живот в България и Турция спрямо средната стойност в региона.

Read more: Изследване за развитието на доходите: 2013 г. спрямо 2012 г.