Неотдавнашно проучване ви показва какво правят българите сутрин

  • Print

Около 30 години след появата си, смартфонът се превърна във важен инструмент в живота ни.

От първия час се събуждаме и докато нощта лягаме, смартфонът присъства във всички ключови моменти на деня.

Неотдавнашно проучване ни показва, че 5 от 10 българи проверяват своя имейл или новини, веднага щом се събудят, преди да направят нещо друго.

Изследването се основава на извадка от 3500 градски респондента на възраст между 18 и 65 години от шест държави: Румъния, Унгария, България, Сърбия, Хърватия и Гърция. Данните се събират през август 2018 г. от Daedalus Online.