Конкурс

2023-04-03-09-33-46

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА ЗА ПРЕПРАЩАНЕ НА...


ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА ЗА ПРЕПРАЩАНЕ НА ПРИЯТЕЛИ
daedalus-100

Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете...


Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете се към онлайн общността Daedalus и спечелете € 100!"

Проучване на общественото удовлетворение от системата на здравеопазването

В Югоизточна Европа, един oт 4-ма души са доволни от системата на общественото здравеопазване.

Когато говорим за системата на общественото здраве, най-ниската удовлетвореност е намерена в Румъния, България и Сърбия. От друга страна, изглежда чехите и турците са по-доволни от системата на общественото здраве в страната им, в сравнение със средната стойност в района.

От проучените страни, Румъния, България и Сърбия имат най-нисък здравен разходи на глава от населението, а в Чешката република има най-висок разход.

Здравната система в Турция премина през серия от реформи, които са довели до значителни подобрения.

* Изследването е реализирано от Daedalus Online през 2013 г.