Конкурс

daedalus-100

Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете...


Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете се към онлайн общността Daedalus и спечелете € 100!" Член 1. Организатор на кампанията: Организатор на кампанията е компанията SC Daedalus New Media Research SRL със седалище в Букурещ, Калифорния. Floreasca No 169, сектор 2, CUI: 25606569, регистриран в Търговския регистър под. J40 / 6306 / 27.05.2009 г., сметка Сметка RO36INGB0000999902012334, открита в ING Bank, представлявана от Laurentiu Serghie с длъжност администратор. Томболата ще се проведе съгласно разпоредбите на тази наредба, която е задължителна за всички участници. Организаторът си запазва правото да изменя тези разпоредби.

Проучване на общественото удовлетворение от системата на здравеопазването

В Югоизточна Европа, един oт 4-ма души са доволни от системата на общественото здравеопазване.

Когато говорим за системата на общественото здраве, най-ниската удовлетвореност е намерена в Румъния, България и Сърбия. От друга страна, изглежда чехите и турците са по-доволни от системата на общественото здраве в страната им, в сравнение със средната стойност в района.

От проучените страни, Румъния, България и Сърбия имат най-нисък здравен разходи на глава от населението, а в Чешката република има най-висок разход.

Здравната система в Турция премина през серия от реформи, които са довели до значителни подобрения.

* Изследването е реализирано от Daedalus Online през 2013 г.