Конкурс

daedalus-100

Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете...


Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете се към онлайн общността Daedalus и спечелете € 100!" Член 1. Организатор на кампанията: Организатор на кампанията е компанията SC Daedalus New Media Research SRL със седалище в Букурещ, Калифорния. Floreasca No 169, сектор 2, CUI: 25606569, регистриран в Търговския регистър под. J40 / 6306 / 27.05.2009 г., сметка Сметка RO36INGB0000999902012334, открита в ING Bank, представлявана от Laurentiu Serghie с длъжност администратор. Томболата ще се проведе съгласно разпоредбите на тази наредба, която е задължителна за всички участници. Организаторът си запазва правото да изменя тези разпоредби.

Проучване за нивото на удовлетвореност от политическия елит

Като цяло, в Югоизточна Европа, степента на удовлетвореност от политическия елит е 11%.

В сравнение със средната стойност в района, България и Хърватия имат най-ниското ниво на удовлетвореност. В сравнение със тях степента в Турция на удовлетвореност от политическия елит е значително по-висока.

Според проучване от Европейската комисия през 2012 г., В топ изследваните страни от гледна точка на корупцията са: Сърбия (39 точки), България (41 точки), Румъния (44 точки), Хърватия и Словакия (46 точки), Чехия и Турция (49 точки). *

* Колкото по-нисстка е оценка толкова по- висока е корупцията по десетобалната система от 0 до.

* Изследването е реализирано от Daedalus Online през 2013 г.