Румънците са най- доволни от семейния живот и от частния здравен сектор

  • Print

Проучване, проведено от Daedalus Онлайн Югоизточна Европа в седем страни, разкри нивото на удовлетвореност на румънците в сравнение с останалите жители на страните от региона, както и различните аспекти, които допринасят за качеството на живот. Според резултатите от изследването румънците са най-удовлетворени от семейството и частната здравна система.

4 от 5 румънци са заявили, че са доволни или много доволни от семейния си живот, следвани от турците (80.5%) и хърватите (76.4%). В тази класация чехите (67.7%) и словаците (67.2%) са показали по-ниски резултати. Едно от обясненията за ниската степен на удовлетвореност в Чехия и Словакия е високият процент на разводите – съответно 66% и 47%. В същото време процентът на разводите в Румъния е един от най-ниските в региона – 22%.

Здравна и образователна система: разлики между публичния и частния сектор

Румъния се нарежда на първо място в региона по удовлетвореност от частната здравна система – 65.2% от румънците заявяват, че са доволни или много доволни от качеството й. Далеч по-назад в класацията остават турците (52.5%) и сърбите (45.9%). Подобна ситуация се наблюдава и по отношение на образователната система. По удовлетвореност от частното висше образование румънците се нареждат на второ място след българите с 45.0%.

*Изследването е проведено въз основа на извадка от 2306 респондента от градските райони, на възраст между 18 и 65 години, от седем държави: Румъния, България, Сърбия, Хърватия, Турция, Чехия и Словакия. Данните са събрани през август 2013 г. от Daedalus Online Panel.