Конкурс

daedalus-100

Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете...


Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете се към онлайн общността Daedalus и спечелете € 100!" Член 1. Организатор на кампанията: Организатор на кампанията е компанията SC Daedalus New Media Research SRL със седалище в Букурещ, Калифорния. Floreasca No 169, сектор 2, CUI: 25606569, регистриран в Търговския регистър под. J40 / 6306 / 27.05.2009 г., сметка Сметка RO36INGB0000999902012334, открита в ING Bank, представлявана от Laurentiu Serghie с длъжност администратор. Томболата ще се проведе съгласно разпоредбите на тази наредба, която е задължителна за всички участници. Организаторът си запазва правото да изменя тези разпоредби.

Румънците са най- доволни от семейния живот и от частния здравен сектор

Проучване, проведено от Daedalus Онлайн Югоизточна Европа в седем страни, разкри нивото на удовлетвореност на румънците в сравнение с останалите жители на страните от региона, както и различните аспекти, които допринасят за качеството на живот. Според резултатите от изследването румънците са най-удовлетворени от семейството и частната здравна система.

4 от 5 румънци са заявили, че са доволни или много доволни от семейния си живот, следвани от турците (80.5%) и хърватите (76.4%). В тази класация чехите (67.7%) и словаците (67.2%) са показали по-ниски резултати. Едно от обясненията за ниската степен на удовлетвореност в Чехия и Словакия е високият процент на разводите – съответно 66% и 47%. В същото време процентът на разводите в Румъния е един от най-ниските в региона – 22%.

Здравна и образователна система: разлики между публичния и частния сектор

Румъния се нарежда на първо място в региона по удовлетвореност от частната здравна система – 65.2% от румънците заявяват, че са доволни или много доволни от качеството й. Далеч по-назад в класацията остават турците (52.5%) и сърбите (45.9%). Подобна ситуация се наблюдава и по отношение на образователната система. По удовлетвореност от частното висше образование румънците се нареждат на второ място след българите с 45.0%.

*Изследването е проведено въз основа на извадка от 2306 респондента от градските райони, на възраст между 18 и 65 години, от седем държави: Румъния, България, Сърбия, Хърватия, Турция, Чехия и Словакия. Данните са събрани през август 2013 г. от Daedalus Online Panel.