Проучване на удовлетвореността от данъчната система

  • Print

Едва 14% от хората в Югоизточна Европа са доволни от данъчната система в страните си.

Най-ниско е удовлетворението от данъчната система в Румъния и Сърбия. Резултатите в Румъния вероятно се дължат на увеличението на ДДС през 2010 г. от 19% на 24%. Освен това данъците за работодателите са в размер на 45% - най-високият процент в Европа.

Най-нискък сред страните от ЕС е ДДС в Словакия – едва 20%. България пък има най-нисък данък общ доход и данък върху печалбата (от 2007-2008 г. плоският данък, приложим за всички нива на доходите, е 10%). В региона средният данък върху доходите е 25%, докато средният размер на данъка върху доходите е 19%.

* Изследването е реализирано от Daedalus Online през 2013 г.