Конкурс

daedalus-100

Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете...


Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете се към онлайн общността Daedalus и спечелете € 100!" Член 1. Организатор на кампанията: Организатор на кампанията е компанията SC Daedalus New Media Research SRL със седалище в Букурещ, Калифорния. Floreasca No 169, сектор 2, CUI: 25606569, регистриран в Търговския регистър под. J40 / 6306 / 27.05.2009 г., сметка Сметка RO36INGB0000999902012334, открита в ING Bank, представлявана от Laurentiu Serghie с длъжност администратор. Томболата ще се проведе съгласно разпоредбите на тази наредба, която е задължителна за всички участници. Организаторът си запазва правото да изменя тези разпоредби.

Проучване на удовлетвореността от данъчната система

Едва 14% от хората в Югоизточна Европа са доволни от данъчната система в страните си.

Най-ниско е удовлетворението от данъчната система в Румъния и Сърбия. Резултатите в Румъния вероятно се дължат на увеличението на ДДС през 2010 г. от 19% на 24%. Освен това данъците за работодателите са в размер на 45% - най-високият процент в Европа.

Най-нискък сред страните от ЕС е ДДС в Словакия – едва 20%. България пък има най-нисък данък общ доход и данък върху печалбата (от 2007-2008 г. плоският данък, приложим за всички нива на доходите, е 10%). В региона средният данък върху доходите е 25%, докато средният размер на данъка върху доходите е 19%.

* Изследването е реализирано от Daedalus Online през 2013 г.