Изследване за развитието на доходите: 2013 г. спрямо 2012 г.

  • Print

41% от хората, живеещи в Югоизточна Европа, смятат, че стандартът им на живот е по-нисък през 2013 г., отколкото през 2012 г., 13% смятат, че той е по-висок, а 46% мислят, че е останал без промяна.

Резултатите показват по-голямо подобрение в стандарта на живот в България и Турция спрямо средната стойност в региона.

сравнение с 2008 г.), отчита Турция, чийто брутен вътрешен продукт на глава от населението се е увеличил. България също е една от малкото страни, в които е регистрирано стабилно нарастване на брутния вътрешен продукт на глава от населението от 2010 г. насам.

Развиетие на доходите: 2013 г. спрямо 2012 г.:

Румъния: 11.4%

България: 24.2%

Сърбия: 7.5%

Хърватска: 6.1%

Словакия: 9.3%

Чехия: 7.9%

Турция: 24%

* Изследването е реализирано от Daedalus Online през 2013 г.