Конкурс

daedalus-100

Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете...


Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете се към онлайн общността Daedalus и спечелете € 100!" Член 1. Организатор на кампанията: Организатор на кампанията е компанията SC Daedalus New Media Research SRL със седалище в Букурещ, Калифорния. Floreasca No 169, сектор 2, CUI: 25606569, регистриран в Търговския регистър под. J40 / 6306 / 27.05.2009 г., сметка Сметка RO36INGB0000999902012334, открита в ING Bank, представлявана от Laurentiu Serghie с длъжност администратор. Томболата ще се проведе съгласно разпоредбите на тази наредба, която е задължителна за всички участници. Организаторът си запазва правото да изменя тези разпоредби.

Изследване за развитието на доходите: 2013 г. спрямо 2012 г.

41% от хората, живеещи в Югоизточна Европа, смятат, че стандартът им на живот е по-нисък през 2013 г., отколкото през 2012 г., 13% смятат, че той е по-висок, а 46% мислят, че е останал без промяна.

Резултатите показват по-голямо подобрение в стандарта на живот в България и Турция спрямо средната стойност в региона.

сравнение с 2008 г.), отчита Турция, чийто брутен вътрешен продукт на глава от населението се е увеличил. България също е една от малкото страни, в които е регистрирано стабилно нарастване на брутния вътрешен продукт на глава от населението от 2010 г. насам.

Развиетие на доходите: 2013 г. спрямо 2012 г.:

Румъния: 11.4%

България: 24.2%

Сърбия: 7.5%

Хърватска: 6.1%

Словакия: 9.3%

Чехия: 7.9%

Турция: 24%

* Изследването е реализирано от Daedalus Online през 2013 г.