Семейният живот е най-големият генератор на удовлетвореност в региона

  • Print

Благодарение на латинския дух, румънците са склонни да ценят семейния живот повече от жителите на останалите страни в региона. След тях се нареждат турците, при които културата е от ключово значение . За разлика от тях, в страните от северозападната част на региона се забелязва по-голяма степен на прагматизъм. Разводите в Чехия и Словакия са често срещани в сравнение от останалите страни, включени в проучването.

Резултатите сочат, че 66% от браковете в Чехия завършват с развод . В Словакия този процент е 47%. В страни като Румъния, Турция, Сърбия и Хърватия съотношението брак-развод е под 28%.

* Изследването е реализирано от Daedalus Online през 2013 г.