Конкурс

2023-04-03-09-33-46

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА ЗА ПРЕПРАЩАНЕ НА...


ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА ЗА ПРЕПРАЩАНЕ НА ПРИЯТЕЛИ
daedalus-100

Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете...


Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете се към онлайн общността Daedalus и спечелете € 100!"

Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете се към онлайн общността Daedalus и спечелете € 100!"

Правила за КАМПАНИЯТА "Присъединете се към онлайн общността Daedalus и спечелете € 100!"

Член 1. Организатор на кампанията:

Организатор на кампанията е компанията SC Daedalus New Media Research SRL със седалище в Букурещ, Калифорния. Floreasca No 169, сектор 2, CUI: 25606569, регистриран в Търговския регистър под. J40 / 6306 / 27.05.2009 г., сметка Сметка RO36INGB0000999902012334, открита в ING Bank, представлявана от Laurentiu Serghie с длъжност администратор. Томболата ще се проведе съгласно разпоредбите на тази наредба, която е задължителна за всички участници. Организаторът си запазва правото да изменя тези разпоредби.


Член. 2. Продължителност и площ на кампанията:

Периодът на тази кампания ще бъде 1 януари 2023 г. - 31 декември 2023 г. 1 . Кампанията се провежда в България.

Член 3. Право на участие:

Тази кампания е отворена за всички лица с българско гражданство, които са на възраст най-малко 18 години в началото на кампанията, с местожителство в България , които са регистрирани в панела Daedalus Online и отговарят на другите условия, посочени в настоящия регламент.

Служителите на Daedalus New Media Research, както и всички други лица, пряко свързани с тази кампания, не могат да участват в тази кампания.

Член. 4. Механизъм за развитие

Тема на състезанието: Влезте в онлайн общността Daedalus и можете да спечелите 100 евро.

За да участват в конкурса, потребителите трябва да отговарят на следните условия:

• Регистрирайте се в панела Daedalus Online

• Бъдете български граждани, пребиваващи в България

• Бъдете най-малко на 18 години

• Отговорете на поне една покана за проучване, получена от Daedalus Online по време на периода на извличане

Организаторът не поема никаква отговорност по отношение на погрешното попълване на полетата във формуляра за създаване на акаунт, което води до невъзможност за изпращане на връзката за потвърждаване до имейл адреса или телефонния контакт на участника в случай, че той бъде определен за победител

Участникът ще има право да участва от един акаунт. Ако Организаторът идентифицира няколко акаунта като принадлежащи на един и същ участник, той си запазва правото да анулира както своите акаунти, така и своите участия.

Победителите ще се свържат по имейл и имената им ще бъдат показани на сайта след получаване на наградите.

Член 5. Награди на кампанията и тяхното присъждане

По време на кампанията ще се присъжда по една (1) награда на стойност 100 евро на всеки три месеца.

Не е разрешено да се променят наградите, предлагани в тази кампания.

Член.6. Определяне на победителите

1.Победителите ще бъдат избрани чрез жребий, както следва:

• ървият победител ще бъде изтеглен на 3 АПРИЛ 2023 г. - ще получи 100 евро

• вторият победител ще бъде изтеглен на 3 ЮЛИ 2023 г. - ще получи 100 евро

• третият победител ще бъде изтеглен на 2 ОКТОМВРИ 2023 г. - ще получи 100 евро

• четвъртият победител ще бъде изтеглен на 3 ЯНУАРИ 2024 г. - получава 100 евро

2.Организаторът има задължението да обяви победителя по имейл в деня на тегленето, на имейл адреса, деклариран по време на регистрацията в общността.

3.Организаторът ще се опита да се свърже с победителите по имейл максимум 3 пъти.

4.Ако някои от тези победители не са заявили своята награда (не са отговорили на имейла, отказват наградата или не спазват условията и сроковете, наложени от тази наредба и т.н.) в рамките на 5 календарни дни от последното изпратено уведомление, те се считат за невалидни победители и ще загубят всяко право на спечелената награда

Член 7. Съдебни спорове

В случай на потенциални спорове между организатора и участниците в Кампанията, те ще бъдат уредени полюбовно. Ако не е възможно споровете да бъдат разрешени полюбовно, участващите страни ще предадат спора за уреждане на компетентните румънски съдилища.

Член 8. Регламент за кампанията

Правилата за кампанията са достъпни безплатно за всеки участник на уебсайта bg.daedalusonline.eu.

Член 9. Такси и данъци

Организаторът се задължава да понесе дължимия данък за дохода, състоящ се от наградите, получени от победителите в резултат на тази томбола, в съответствие с разпоредбите на Фискалния кодекс, всякакви други задължения от фискален характер или от какъвто и да е друг характер, в връзка с това, като отговаря за победителите