Конфиденциалност

Събраните данни от проучванията са абсолютно конфиденциални. Целта на онлайн проучванията е да се събират статистически данни за групи хора, а не за отделни индивиди. Събраните данни на ниво отделен индивид не се публикуват никъде. Daedalus New Media Research има право да предоставя събраната информация на друга фирма за целите на пазарните проучвания, като в тези случаи данните отново ще се разглеждат като статистически и ще се подчиняват на същите правила за конфиденциалност.

Доброволно участие

 

Участието в проучванията е доброволно. Статусът на член на общността Daedalus Online се основава на вашето пряко съгласие. Вие сте свободни във всеки момент да се оттеглите, да поискате частично или цялостно изтриване на вашите данни.

Ставайки член на общността Daedalus Online, вие се съгласявате да приемате покани по и-мейла за участия в нашите проучвания.

 

Защо искаме личните ви данни  

За да станете член на нашата общност, от вас се иска да попълните кратка анкета. Чрез нея ние събираме лични данни, заедно с по-важни данни за бъдещи проучвания. Имаме нужда от вашия и-мейл адрес, за да ви изпращаме покани за участие в проучвания. Други данни, от които се нуждаем, са име, адрес, пол, дата на раждане. Те ни помагат да подбираме проучванията, които ви изпращаме.

Бях информиран, че имам право да се противопоставя на преработка на лични данни които ме засягат, както и да изискам да бъдат изтрити. За упражняване на тези права, мога да се обърна с онлайн заявление към имейл адреса This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. с текст ОТКАЗВАМ ПРЕРАБОТКА НА ДАННИ. Също така, признавам правото да се обърна към правосъдието.

Оттегляне от общността

Ако желаете да се оттеглите от общността Daedalus Online, можета да изпратите един и-мейл на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. с тема „ИЗТРИЙ“.

Молим ви да имате предвид, че процедурата по изтриване на данните ви може да отнеме до 5 работни дни.

Безопасност на данните

Daedalus New Media Research прилага всички необходими мерки данните, предоставени от членовете на общността, да бъдат съхранявани по възможно най-сигурен начин. Данните се събират на сървър с парола. Само ауторизирани лица, част от персонала на Daedalus New Mediа Reseach, имат достъп до тези данни.

Правни аспекти

Възможно е да предоставим лични данни, когато законът изисква това.

Участие на деца в проучванията 

Daedalus New Media Research не събира данни от лица под 14 години, без разрешението на родителите или законните им  представители.

Ако сте родител на дете или сте законен настойник и сте открили, че непълнолетно ви дете (под 14-годишна възраст) е изпратило своите лични данни без вашето разрешение, ще изтрием тези данни при молба от ваша страна. За да се извърши изтриването на данните на непълнолетно дете, моли ви да ни изпратите и-мейл на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. заедно с потребителското име иили и-мейл адреса, използван от непълнолетното ви дете.