За нас

  • Print

Daedalus Online извършва онлайн проучвания за различни компании от Румъния, Европа и САЩ в области, като предварителни проучвания за телевизионни реклами, реклами за представяне на нови продукти, измерване нивото на удовлетвореност на клиентите и др.

Daedalus Онлайн извършва само онлайн проучвания. Ние не сме обвързани по никакъв начин с рекламна дейност или директен маркетинг. Нашите усилия са насочени към набавянето на статистически данни за проучваните обекти.

Daedalus New Media Research е член на ESOMAR от 2012 г.

Daedalus Online е оператор на лични данни с номер: 12502